เรียนภาษาจีน ราคาถูก

เรียนภาษาจีน ร่มเกล้า ลาดกระบัง

เรียนภาษาจีน ราคาถูก ร่มเกล้า ลาดกระบัง รามคำแหง สุวรรณภูมิ

รับสอนพิเศษภาษาจีน ระดับชั้นต้น – ชั้นสูง

  • รับแปลเอกสารจากจีนเป็นไทย จากไทยเป็นจีน
  • รับจดทะเบียนบริษัทฯ ปิดบริษัทฯ แก้ไขรายชื่อผู้ถือหุ้น แก้ไขชื่อบริษัทฯ แก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • รับแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
  • รับทำ Notary Public
  • รับทำวีซ่าและอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว

เรียนภาษาจีน ราคาถูก เรียนภาษาจีน ร่มเกล้า ลาดกระบัง เรียนภาษจีน รามคำแหง สุวรรณภูมิ ผู้นำด้านการสอนภาษา
การันตีด้วยหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรของปักกิ่ง และโรงเรียนชื่อดังในไทย
นักเรียนสามารถใช้งานได้จริง และเมื่อจบแต่ละคอร์ส นักเรียนจะสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ตลอดเวลา ทั้งทางโทรศัพท์ หรือทางโซเชียล

เรียนภาษาจีน ราคาถูก , เรียนภาษาจีนร่มเกล้า ลาดกระบัง , เรียนภาษาจีน , เรียนพิเศษ ภาษาจีน ราคาถูก , เรียนพิเศษ ภาษาจีน ร่มเกล้า ลาดกระบัง , เรียนภาษาจีน รามคำแหง สุวรรณภูม

© 2016 pt-servicecenter.com All Rights Reserved. เรียนภาษาจีน ราคาถูก , เรียนภาษาจีน ร่มเกล้า ลาดกระบัง , เรียนภาษาจีน รามคำแหง สุวรรณภูมิ