เรียนภาษาจีน ราคาถูก

เรียนภาษาจีน ราคาถูก ร่มเกล้า ลาดกระบัง รามคำแหง สุวรรณภูมิ

ภาพในห้องเรียน

 

บรรยากาศดี ร่มรื่น ทำให้นักเรียนผ่อนคลาย ที่สำคัญเรารับนักเรียนจำนวนจำกัด คลาสละไม่เกิน 10 คน มีครู 2 คนในแต่ละคลาส เราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

บรรยากาศนอกห้องเรียน

ที่พักรับรองผู้ปกครอง

เรียนภาษาจีน ราคาถูก , เรียนภาษาจีนร่มเกล้า ลาดกระบัง , เรียนภาษาจีน , เรียนพิเศษ ภาษาจีน ราคาถูก , เรียนพิเศษ ภาษาจีน ร่มเกล้า ลาดกระบัง , เรียนภาษาจีน รามคำแหง สุวรรณภูม

© 2016 pt-servicecenter.com All Rights Reserved. เรียนภาษาจีน ราคาถูก , เรียนภาษาจีน ร่มเกล้า ลาดกระบัง , เรียนภาษาจีน รามคำแหง สุวรรณภูมิ