เรียนภาษาจีน ราคาถูก

เรียนภาษาจีน ราคาถูก ร่มเกล้า ลาดกระบัง รามคำแหง สุวรรณภูมิ

1.หลักสูตรสำหรับเด็กและ ผู้ใหญ่ วันจันทร์-วันศุกร์

รหัสหลักสูตร เวลาเรียน วัน ชั่วโมงต่อคอร์ส เปิดเรียน ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
CK 101 19.30-21.30 จันทร์/พุธ/พฤหัสบดี 22-30 ชม. ตามวันจัด ขึ้นอยู่กับจำนวน นร.  
CK 201 19.30-21.30 อังคาร / ศุกร์ 22-30 ชม. ตามวันจัด ขึ้นอยู่กับจำนวน นร.  

2.หลักสูตรสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ วันเสาร์-อาทิตย์

รหัสหลักสูตร เวลาเรียน วัน ชั่วโมงต่อคอร์ส เปิดเรียน ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
CA 201 08.00-10.00 วันเสาร์ 22-30 ชม. ตามวันจัด ขึ้นอยู่กับจำนวน นร.  
Business 10.30-13.30 วันเสาร์ 22-30 ชม. ตามวันจัด ขึ้นอยู่กับจำนวน นร.  
CA 301 14.30-16.30 วันเสาร์ 22-30 ชม. ตามวันจัด ขึ้นอยู่กับจำนวน นร.  
CA 401 18.00-20.00 วันเสาร์ 22-30 ชม. ตามวันจัด ขึ้นอยู่กับจำนวน นร.  
HSK 1-5 08.00-10.00 วันอาทิตย์ 22-30 ชม. ตามวันจัด ขึ้นอยู่กับจำนวน นร.  
HSK 6 11.00-13.00 วันอาทิตย์ 22-30 ชม. ตามวันจัด ขึ้นอยู่กับจำนวน นร.  
CK 201 14.00-16.00 วันอาทิตย์ 22-30 ชม. ตามวันจัด ขึ้นอยู่กับจำนวน นร.  
CA 601 18.00-20.00 วันอาทิตย์ 22-30 ชม. ตามวันจัด ขึ้นอยู่กับจำนวน นร.  

นักเรียนและนักศึกษา จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (ส่วนหนึ่ง) ของ PT-Service Center มาจากหลายสถาบันทั้งในเมืองไทยและ นักศึกษาไทยที่ไปศึกษาที่ประเทศจีน เช่น มหาวิทยาลัย หัวเฉียว 中国厦门 华侨大学 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ร่มเกล้า (Bilingual Program & International education Program)โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้าฯ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนโสมาภาณุสรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 Ramkhamheng advent international school Thai-Singapore International School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักธุรกิจ พนักงานบริษัท ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง คิงส์พาวเวอร์ แอร์โฮสเตทสายการบินไทยและ บางกอกแอร์เวย์ เป็นต้น

3. หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับ HSK

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สอบ HSK ตั้งแต่ระดับ1-6 ซึ่งประเทศไทยดำเนินการจัดสอบตามสถาบันต่าง ๆ เราจึงเปิดหลักสูตร การเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในทุกระดับ เช่น หลักสูตรไวยากรณ์ การฟัง การเเยกเเยะ เเละวิเคราะห์คำศัพท์ การอ่าน และหลักสูตรทบทวนและฝึกฝนทักษะในทุกด้าน ผู้เรียนในระดับนี้จะต้องมีความรู้ภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารได้

ประโชยน์ของการสอบ HSK เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาจีน (เทียบได้กับ TOEFL หรือ IELTS) สามารถใช้สมัครเรียนต่อหรือสมัคร เข้าทำงานในองค์กรหรือสถานศึกษาที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก และเพื่อรับทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน

4.หลักสูตร PAT เป็นหลักสูตรความถนัดทางด้านภาษาจีน

5. หลักสูตรการสื่อสารทางธุรกิจ
ซึ่งเป็นหลักสูตร ฟังพูดอ่านเขียน เจรจาธุรกิจ โต้ตอบจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ สอนตามความต้องการ สามารถแยกตามประเภทธุรกิจที่นักเรียนสนใจ เน้นใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนภาษาจีน ราคาถูก , เรียนภาษาจีนร่มเกล้า ลาดกระบัง , เรียนภาษาจีน , เรียนพิเศษ ภาษาจีน ราคาถูก , เรียนพิเศษ ภาษาจีน ร่มเกล้า ลาดกระบัง , เรียนภาษาจีน รามคำแหง สุวรรณภูม

© 2016 pt-servicecenter.com All Rights Reserved. เรียนภาษาจีน ราคาถูก , เรียนภาษาจีน ร่มเกล้า ลาดกระบัง , เรียนภาษาจีน รามคำแหง สุวรรณภูมิ